Details of Main Donor :

PhotoName of DonerName of Department
Shree Trikamjibhi Chatvani [Mumbai]

 

 

Shree Trikamjibhai Chatvani Arts College

 

 

Shree Kishorbhai Thakkar

 

Shree J. V. Gokal Trust [Mumbai]

 

Shree J.  V. Gokal Trust Commerce College

 

 

 Shree Mahendrabhai Manilal ShahLilavatiben Manilal Shah Science College
Mrs. Rambhaben Balchandbhai Vora Charitable Trust [Mumbai]

 

C/O: Sureshbhai Vora

 

Arun Balchand Vora M.Ed College
Mrs. Jayaben Dhirubhai Thakkar

 

C/O: Shree Dhirubhai P.  Thakkar (Pumpwala)

 

Smt. Jayaben Dhirubhai Thakkar(Pumpwala) B.Ed College

 

 

Shree Vasantbhai M. Zota

 

 

Smt. Induben Vasantlal Zota International School

 

 

Shree Sarvodaya Arogya Nidhi [Radhanpur]

 

 

Saraswati Kanya Vidhyalaya

 

 

 

Donor:

 

Shree Chinubhai Manilal Majithiya

Shree Dineshbhai Hargovandas Thakkar

 

Jaya Godavri Secondary And Higher Secondary School

 

 

Donor:

 

Shree Vasantbhai M. Zota

[Mumbai]

 

Motilal Mansukhlal Zota Primary School [Gujarati Medium]

 

 

Donor:

 

Keshavlal Damarlal Thakkar Parivar

[Radhanpur]

 

K. D. Thakkarbapa English Medium  Primary School [Gujarat Board]

 

 

 
Donor:

 

Shree Naranlal Dalpatram Thakkar

[Mumbai]

 

Smt. Shardaben Naranlal Dalpatram Thakkar Kanya Chhatralaya

 

 

Donor:

 

Pujya Swami Shree Sacchidanandji Maharaj

[Dantali]

 

Swami Sacchidanandji Assembly Hall

 

 

Donor:

 

Shree Govabhai Desai

[Kolapur]

 

Matrushree Jethiba Assembly Hall

 

 

Donor:

 

Shree Janta Sahkari Bank Ltd.

[Radhanpur]

C/O: Raychandbhai K. Thakkar

 

Janta Bank Computer Centre

 

 

 Donor:

 

Sree Gulabdas Badiyani

[Mumbai]

 

Smt. Shardaben Gulabdas Badiyani Library

 

 

Donor:

 

Dr. Shree Ambalal R. Patel

[Radhanpur]

Trustee

 

Smt. Maniba Rancchoddas Patel Sewing Classes

 

 

Donor:

 

A.P.M.C Radhanpur

 

A.P.M.C Sabha Khand

 

 

Donor:

 

Shri Gulabdas Gandhi

Harshit Ajay Ghandhi Shishu Vihar
 Donor :

 

Shri Rasikalal Pranlal Thakkar

Varahivala

Rasikalal Pranlal Thakkar P.G. Center (M.A./M.Com.)
Param Pujya Shri Ramaben Hariyani

 

Well-known “Ramayani” Narrator

Ramaben Hariyani Kanya Chhatralaya (Baxipanch)

Photos of Land Donor Family

Shree

 

Devrambhai Ambarambhai

Thakkar

Smt.

 

Maniben Devrambhai

Thakkar

Shree

 

Muljibhai Devrambhai

Thakkar

Shree

 

Tejsibhai Devrambhai

Thakkar

Shree

 

Atmarambhai Devrambhai

Thakkar